FOKKERS

AVG - EUROPESE PRIVACY WETGEVING

Deze lijst is volgens de FCI-notitie weergegeven (hoofdnaam, voorvoegsel). Wilt u een vermelding op deze lijst vraagt u dan naar de voorwaarden via :

 

secretaris@hbc-fransebulldog.nl

De onderstaande fokkers gaan akkoord met de vermelding van hun NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats).

 • INFO VOOR FOKKERS

  Fokkers kunnen, na betaling van de "fokkersbijdrage" gebruik maken van een aantal diensten die de HBC aan haar fokkers bied :

  - Nestaankondiging en Pupinfo (onder voorwaarden van de reglementen van de vereniging)

  - Fokkersvermelding op de website en/of het clubblad (3x/jaar)

  - Gebruik van ZooEasy (stamboomprogramma) wat naar verwachting in het 2e kwartaal van dit jaar (2020) volledig operationeel is.

  De voorwaarden hiervoor zijn:

  - U bent lid van de HBC

  - U heeft een bij de Raad van Beheer geregistreerde kennelnaam

  - U heeft de reglementen van de HBC in de afgelopen twee jaar niet overtreden (niet als lid of als niet-lid)

  - U dient voor de vermelding op de fokkerslijst een aanvraag in bij: leden@hbc-fransebulldog.nl . Stuurt u een kopie van uw kennelregistratie mee.

  - U betaalt na acceptatie door het bestuur €60.00 per jaar voor de diensten van de HBC

   

  De voorwaarden voor vermelding bij de pupinfo, en/of vermelding op de website:

  - U bent lid van de H.B.C.

  - U heeft de reglementen van de HBC in de afgelopen twee jaar niet overtreden (niet lid of als niet-lid)

  - Uw nestjes zijn gefokt volgens de regels van HBC.

  - U heeft dek- en geboorte aangifte van uw nestje gedaan én heeft daarbij aangegeven in aanmerking te willen komen voor de pupinfo.

    (Als u bij de geboorteaangifte geen pupinfo heeft gevraagd, kunt u naderhand alsnog eenvraag doen bij de het bestuur van de HBC)

  - U bent als fokker ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de gefokte pups.

   

  De betaling voor vermelding op de fokkerslijst kunt u zelf overmaken op onze rekening

  Hollandse Bulldoggen Club

  BIC: INGBNL 2A

  IBAN: NL86 INGB 0000 170453

   

  Nadat de controle gedaan is, wordt uw nestje opgenomen in de pupinfo en/of op de website.

BUITENLANDSE FOKKERS

 

Bonkevaart, Van De

 

Dhr. J. Steneker

Pamelstraat 139

9400 Ninove (B)

 

Tel: +31624310471

Mail: Info@vandebonkevaart.nl

 

 

HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB

Officiële rasvereniging van de Franse Bulldog in Nederland. Opgericht 1 juli 1907.

HBC

UW RASVERENIGING VOOR DE FRANSE BULLDOG IN NEDERLAND

CONTACT

SITEBEHEER & ONTWERP door HMwebdesign

HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBCHBC
HBC
HBCHBC