NIEUWS

DE VOLGENDE STAP...

________________________________

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is verheugd het tekenen van de licentieovereenkomst van de ‘Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme’ voor de klinische evaluatie van het Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome bekend te maken.

De Raad van Beheer staat voor het verbeteren van de gezondheid van de rashond in het algemeen. Het tekenen van deze licentieovereenkomst is een volgende stap in het weer mogelijk maken van het fokken en registreren van brachycefale honden in Nederland.

HERVATTING VAN DE GESPREKKEN TUSSEN RAAD VAN BEHEER EN 6 ANDEREVERENIGINGEN VAN KORTSNUITIGE RASSEN...

Zes verenigingen van kortsnuitige rassen zijn met het bestuur van de Raad van Beheer overeengekomen de onderhandelingen met betrekking tot de convenanten voor de 12 kortsnuitige rassen )* weer te hervatten. Sinds 18 augustus jl. lagen de onderhandelingen hierover stil nadat het overleg op de avond daarvoor uiterst moeizaam was verlopen en daarover een kort statement op Facebook was verschenen.

LEES MEER...

________________________________

OPEN BRIEF AAN DE RAAD VAN BEHEER...

Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen...

OPEN BRIEF...

________________________________

JUISTE SNUITLENGTE BIJ DE FRANSE BULLDOG...

De lengte van de snuit is ongeveer 1/6 van de totale lengte van het hoofd. Als we dat vergelijken met de nieuwe regelgeving in Nederland, moeten we een paar dingen duidelijk maken:

De FCI rasstandaard vermeldt "... lengte van de snuit ..." en "1/6 van de totale lengte van het hoofd"...

LEES MEER...

________________________________

DE KYNOLOGISCHE WERELD IS STIL...

...er is een prachtig persoon heen gegaan die voor de Franse Bulldog wereld zoveel heeft betekend.

Oud voorzitter en Erelid van de Hollandse Bulldoggen Club en gerespecteerd keurmeester all over the world en vooral oprichter van de kennel " de la Parure" wat in de hele wereld een groot begrip is.

 

Rust zacht je zal gemist worden.
Victor Alexander van Raamsdonk
De wereld is een prachtig mens armer.

________________________________

14-12-2019

VERANTWOORD FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDENRASSEN IN NEDERLAND

Recent is het rapport ‘FOKKEN MET KORTSNUITIGE HONDEN’ gepubliceerd met daarin handhavingscriteria voor de fokkerij van kortsnuitige honden in Nederland.

De Raad van Beheer ondersteunt de Minister in het stellen van regels voor de fok van kortsnuitige honden. De Raad van Beheer speelt een controlerende rol in de fokkerij van stamboomhonden in Nederland en neemt daarom haar verantwoordelijkheid, zoals o.a. verwoord in FairFok, en gaat aanvullende eisen stellen aan het registeren en aanvragen van stambomen voor de betreffende rassen.

Fokkers zullen in het vervolg duidelijk moeten aantonen dat de voor het fokken gebruikte ouderdieren vrij zijn van problemen gerelateerd aan het uiterlijk, om zo te garanderen dat alleen gezonde honden worden ingezet. Verder zullen raskruisingen en het aankeuren van honden als instrumenten worden ingezet om structureel de lengte van de snuit in deze rassen te vergroten.

De Raad van Beheer verzoekt om een uitzondering voor de stamboomhondenfokkerij om honden die gezond zijn, maar toch een CFR < 0.3 hebben, onder voorwaarden in te zetten voor het fokken. De Raad van Beheer zal alleen stambomen afgeven als de ouderdieren aan de gestelde voorwaarden voldoen.

  • Conditietest: goede conditie, geen abnormale ademgeluiden en goede temperatuurregulatie. De test moet worden uitgevoerd voordat de hond wordt ingezet voor het fokken en herhaald worden wanneer de hond na het derde levensjaar nog ingezet gaat worden.
  •  ECVO oogonderzoek: geen oogaandoeningen gerelateerd aan brachycephalie.
  • Dierenartskeuring: algemeen onderzoek op fokgeschiktheid, geen obesitas, geen uitpuilende ogen, geen hinderlijke neusrimpel, geen dichte neusgaten en beoordeling van de relatieve snuitlengte, halsomtrek en borstomvang.

Internationaal is er veel aandacht voor de problemen die voorkomen bij de kortsnuitige hondenrassen. De Raad van Beheer heeft zich in diverse internationale gremia uitgesproken over de problemen. Een gedragsverandering bij alle stakeholders naar een normaalbeeld met minder extreme korte snuiten is nodig en de Raad van Beheer zal zich daar nationaal en internationaal voor inzetten.

De regelgeving van de overheid richt zich uitsluitend op de Nederlandse fokkers. Voor de fokkers van stamboomhonden neemt de Raad van Beheer haar verantwoordelijkheid. De import van kortsnuitige honden wordt door de regelgeving van de overheid niet gereguleerd. Het risico is zeer groot dat het aanbod van deze kortsnuitige honden zal verschuiven naar buitenlandse fokkers en handelaren welke niet gehinderd worden door enige regelgeving. De gezondheid en het welzijn van de kortsnuitige honden in Nederland verbetert daardoor niet. Hiermee loopt de regelgeving gevaar een tegengesteld effect te creëren en dat is juist wat de overheid en de georganiseerde kynologie willen vermijden.

Door samen te werken als overheid en wetenschappers, fokkers, rasverenigingen, dierenartsen, maar ook met internationale stakeholders is het mogelijk het verschil te maken voor kortsnuitige honden.

We hebben hetzelfde doel:  Een gezonde en sociale hond.

In de bijlage treft u het volledige plan ter inzage aan.

Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Gabri Kolster

Portefeuilehouder Fokkerij Raad van Beheer

LEES / DOWNLOAD

________________________________

VOLLEDIG FOKBEGELEIDINGSPLAN KORTSNUITIGE STAMBOOMHONDEN

HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB

Officiële rasvereniging van de Franse Bulldog in Nederland. Opgericht 1 juli 1907.

HBC

UW RASVERENIGING VOOR DE FRANSE BULLDOG IN NEDERLAND

CONTACT

SITEBEHEER & ONTWERP door HMwebdesign

HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBCHBC
HBC
HBCHBC