• OVER DE H.B.C.

   

  De H.B.C. oftewel voluit de HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB is een van Nederlands oudste rasverenigingen. Het was om precies te zijn op 1 juli 1907, dat de H.B.C. in Amsterdam werd opgericht.

   

  In Hotel Polen van onze hoofdstad kwamen tezamen de heren Enthoven, Van der Does, Burghoff, Stock en Delder om te komen tot deze historische gebeurtenis. De nieuwbakken vereniging werd op 14 november van dat jaar bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

   

  1907 was ook het jaar waarin de eerste Franse Bulldog werd opgenomen in het Nederlands Honden Stamboek (N.H.S.B.). Vijftien jaar eerder, in 1892, vinden we in een uitgave van dit N.H.S.B. de eerste twee Engelse Bulldoggen. Omdat er in die tijd nog geen officieel onderscheid bestond tussen de Engelse en de Franse Bulldog, werden zij opgevoerd als "Bulldoggen". De naamgeving van onze vereniging ligt ook in deze traditie, omdat zij in deze eerste jaren zowel de Engelse Bulldog, de Dwerg Bulldog als de Franse Bulldog vertegenwoordigde.

   

  De Dwerg of Toy Bulldog, zoals hij ook wel werd genoemd, is in de loop van de tijd van het toneel verdwenen. Nog maar een tiental jaren geleden werd er een aparte vereniging voor de Engelse Bulldog opgericht, die inmiddels erkend is door de Raad van Beheer. Nu zeggen we met trots:

   

   

  "De H.B.C. uw officiële rasvereniging in Nederland voor de Franse Bulldog."

   

   

  Het is de taak van de vereniging om actief het welzijn van ons ras te bevorderen. Uiteraard is de gezondheid van alle Franse Bullen prioriteit nummer één. De kortsnuitige rassen, waartoe de Franse Bulldog behoort, hebben een erfelijke aanleg, die resulteert in een korte snuitpartij, een ondervoorbijtend gebit, een korte en een compacte bouw, een in verhouding zwaar ontwikkeld hoofd en schouderpartij en een lichter ontwikkelde achterhand.

   

  Deze eigenschappen kunnen aanleiding geven tot gezondheidsproblemen. Al jaren geleden is men binnen de vereniging tot de conclusie gekomen, dat er dringend het nodige gedaan moest worden om deze problemen voorgoed de wereld uit te helpen en met succes. Zag men een tiental jaren geleden nog regelmatig een Franse Bulldog met ademhalingsmoeilijkheden op een tentoonstelling, heden ten dagen komt dat in ons ras bijna even zelden voor als bij andere, niet kortsnuitige rassen.

 • HET BESTUUR

  VOORZITTER

   

  Jakko Broersma

   

  voorzitter@hbc-fransebulldog.nl

   

   

  EVENEMENTEN

   

  Marion Havinga

   

  evenementen@hbc-fransebulldog.nl

   

   

  SECRETARIS

   
  Fred de Bie

   

  secretaris@hbc-fransebulldog.nl

   

  PENNINGMEESTER

   

  Teus Ippel

   

  penningmeester@hbc-fransebulldog.nl

   

  LEDENADMINISTRATIE

   

  Andrea van der Velde

   

  leden@hbc-fransebulldog.nl

   

  algemeen@hbc-fransebulldog.nl

   

 • COMMISSIES

   

  EVENEMENTEN

  Angelyc Broersma

  ______________________

   

  KYNOLOGISCHE ZAKEN

  Jan van Lier   -   Angelyc Broersma

  _____________________


  REDACTIE

  Angelyc Broersma

  redactie@hbc-fransebulldog.nl

  _____________________

   

  WEBSITE

  Hans Meessens

   

 • DOELSTELLING

   

  Het doel van onze vereniging is :

   

  De instandhouding en verbetering van de Franse Bulldog.

   

   

  Wij proberen dit doel te bereiken door :

   

  • Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen en cursussen
  • Het organiseren van evenementen, zoals clubmatch en andere bijeenkomsten met Franse Bulldoggen
  • Het geven van voorlichting over aankoop, het houden, fokken en opvoeden van Franse Bulldoggen
  • Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen
  • Het registreren van uitslagen van onderzoeken van de tot het ras Franse Bulldog behorende honden betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen alsmede van de mogelijkheid van het doorgeven van de aanleg daarvoor aan de nakomelingen, een en ander met het doel ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van Franse Bulldoggen gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en indien de jaarvergadering daartoe beslist deze te publiceren.
  • Het uitgeven van een clubblad of een periodiek
  • Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie
  • Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen, wettige besluiten van de Raad van Beheer.
 • REGLEMENTEN & STATUTEN

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  BEKIJK / DOWNLOAD

 • ADVERTEREN BIJ DE HBC

   

  De Hollandse Bulldoggen Club is een actieve vereniging op het gebied van de kynologie.  We hebben een clubblad,  een website, een Facebookpagina, we organiseren een Bullendag, een Kampioenschapsclubmatch en nog veel meer.

   

  U kunt adverteren in ons Bulle Bulletin. Ons Bulle Bulletin verschijnt ieder kwartaal. Het blad staat vol informatie over de Franse Bulldog voor de enthousiaste bezitters, de fokkers en toekomstige eigenaren van Franse Bulldoggen. Wij stellen u in de gelegenheid om advertentieruimte in dit blad te reserveren. Op verzoek sturen wij u een Bulle Bulletin toe, evenals de belangrijkste gegevens en de advertentietarieven.

   

  Adverteren in de catalogus van de Kampioenschapsclubmatch, clubmatch en jongehondendag is ook mogelijk. De Internationale Kampioenschapsclubmatch wordt jaarlijks medio april gehouden. Velen Franse Bulldoggen en hun begeleiders uit binnen,- en buitenland bezoeken deze show.

   

  Voor de andere activiteiten bestaat ook de mogelijkheid om te adverteren of te sponsoren.

   

  Wij hopen u als adverteerder voor een of meerdere van onze advertentiemogelijkheden te mogen ontmoeten.

   

  Advertentie full color A4

  35€ per editie

  Advertentie full color A4 voor één jaar*

  100€

  *3 uitgaven en plaatsing in de catalogus van onze evenementen

   

  Voor meer informatie over de advertentie(s) kunt contact opnemen met de redactie:

  Mevr. Angelyc Broersma

 • LIDMAATSCHAP

  LID WORDEN VAN DE H.B.C.

   

  Indien u lid wilt worden van de Hollandse Bulldoggen Club, uw officiële rasvereniging in Nederland voor de Franse Bulldog, kunt u zich aanmelden via onderstaande online formulier :

   

  AANMELDINGSFORMULIER

  WAT HEEFT DE H.B.C. U TE BIEDEN ?

   

  Bij de overweging zich aan te melden bij een vereniging zullen veel mensen eerst kijken naar de “zichtbare” activiteiten (Wat krijg ik en wat doen ze allemaal waar ik aan mee kan doen ?)

  Het clubblad “Het Bulle bulletin” verschijnt enkele keren per jaar. Hierin veel informatie, mededelingen, eigen verhalen, uitslagen, foto’s, over gezondheid en voeding, enz. Tevens stellen wij een bijdrage van onze eigen leden, voor in ons clubblad zeer op prijs.

   

  De  H.B.C. organiseert jaarlijks diverse evenementen, zoals de Jonge Hondendag, Kampioenschaps Clubmatch en Bullendag. Dit zijn de evenementen bij uitstek waar u de mogelijkheid krijgt om veel verschillende Franse Bulldogen bij elkaar te zien. Verder zijn de HBC evenementen een gezellig samen zijn en heeft u de mogelijkheid om met fokkers en Franse Bulldog eigenaren te spreken...

   

   

  Wordt u lid via een HBC-fokker ? Dan betaalt u de helft van het lidmaatschapsgeld voor het lopende jaar.

   

  Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschapsgeld van het lopende jaar.

   

  Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen.

  Men ontvangt hiervan geen apart bericht.

   

  KOSTEN LIDMAATSCHAP

   

  € 35,00 voor leden binnen Nederland

  € 40,00 voor leden buiten Nederland

  € 10,00 voor gezinsleden

  € 5,00 éénmalig inschrijfgeld per lid

   

   

  Gezinslid

  Het lidmaatschap van onze vereniging is i.v.m. de kiesgerechtigheid strikt persoonlijk. Willen meerdere inwonende personen van een gezin óók lid van de vereniging H.B.C. worden, hetgeen wij zeer op prijs stellen, dan dienen die personen zich als gezinslid op te geven. Bij nieuw lidmaatschap betaalt men eenmalig € 5,00 inschrijfgeld.

   

  Betalingen aan :

   

  HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB

  IBAN: NL86INGB0000170453

  BIC: INGBNL2A

   

  Voor vragen kunt u terecht bij onze ledenadministratie:

   

HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB

Officiële rasvereniging van de Franse Bulldog in Nederland. Opgericht 1 juli 1907.

HBC

UW RASVERENIGING VOOR DE FRANSE BULLDOG IN NEDERLAND

CONTACT

SITEBEHEER & ONTWERP door HMwebdesign

HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBC
HBCHBC
HBC
HBCHBC