­

Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen .

Hollandse Bulldoggen Club - Eerste Gezelschapshonden Club Nederland - Shih Tzu Club Nederland - Boston Terriër Club Nederland – Commedia Mopshonden Vereniging - Engelse Bulldog Club Nederland - Bulldog Club Nederland - Pekingees en Dwergspanielclub - Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers

Aan het bestuur van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
t.a.v. het secretariaat, dhr. R. Nuberg
p/a Emmalaan 16-18
1075 AV Amsterdam

24 juni 2020

Geacht bestuur, In navolging op het afwijzende antwoord van de minister op het door de Raad van Beheer en de bovengenoemde verenigingen gezamenlijk opgestelde fokbegeleidingsplan, deelde u ons op 11 mei jl. mee de dekaangifte en registratie van kortsnuitige honden met ingang van 18 mei aan te passen.

Feitelijk houdt dit in dat de Raad van Beheer geen stambomen meer afgeeft aan pups geboren uit rastypische ouderdieren van de volgende rassen:
• Affenpinscher, Boston Terriër, Engelse Bulldog, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Mopshond, Pekingees en Shih Tzu.

Dit desastreuse besluit maakt de fok met honden conform de rasstandaard van deze rassen in Nederland onmogelijk. De fokkers van deze rassen zijn daarmee zwaar gedupeerd. Daarnaast zal het gevolg van dit besluit zijn dat ook de rassen met een CFR tussen 0.3 en 0.5 snel zullen volgen. Tevens schept het een precedent voor het op zelfde wijze uitsluiten van rastypische honden van andere rassen met uiterlijke kenmerken, welke op even zo gemakkelijke doch misleidende wijze zullen worden aangevallen. Internationaal heeft dit besluit zowel binnen de FCI als de aangesloten contractpartners reeds tot veel verontwaardigde en verontruste reacties geleid.

De betrokken verenigingen zijn het er dan ook over eens dat dit een onrechtmatig besluit is waarbij aan de bepalingen gesteld in het kynologisch reglement voorbij wordt gegaan. Wij willen u hierbij vier dringende verzoeken voorleggen teneinde de situatie van vóór 11 mei jl. te herstellen én te voorkomen dat de huidige situatie zorgt voor een domino-effect waarbij vele rassen zullen volgen:

Verzoek 1: - De Raad van Beheer herroept per direct en met terugwerkende kracht de aangepaste registratieprocedure van kortsnuitige honden welke is gepubliceerd op 11 mei 2020.

Verzoek 2: - De Raad van Beheer onderschrijft de stelling dat de rasstandaard leidend is en steunt de open brief van de FCI Standards Commission aangaande brachycefale honden. Open brief aan het bestuur van de Raad van Beheer met betrekking tot de brachycefale rassen 2/2

Verzoek 3: - De Raad van Beheer sluit convenanten met de betrokken verenigingen waarbij als voorwaarde voor het afgeven van stambomen een inspanningsverplichting bij de fokker wordt neergelegd. Deze inspanningsverplichting omvat een verplichte gezondheidstest, bij voorkeur op basis van het wetenschappelijk onderzoek van de ‘Cambridge BOAS Research Group’ middels een licentie van de Engelse Kennel Club welke wordt gesteund door de FCI. Gezien het vele reeds uitgevoerde voorbereidende werk is dit op zeer korte termijn samen met de betrokken verenigingen te realiseren.

Verzoek 4: - De Raad van Beheer stelt in samenwerking met de verenigingen een netwerk van 20 à 30 dierenartsen op waarmee de fokkers van onze verenigingen worden gefaciliteerd om de gezondheidstesten die in de convenanten genoemd worden te laten uitvoeren. Dit gaat om bijvoorbeeld de Cambridge BOAS test, patella-test en de ogentest (voor kortsnuitige honden). Deze dierenartsen kunnen worden getraind door een aantal specialisten (deels conform de licentie met de Engelse Kennel Club) en vormen een netwerk van testlocaties in Nederland. Zo kunnen gezondheidstesten goedkoop en bereikbaar worden gemaakt, waardoor de kans groter is dat niet alleen fokdieren, maar ook nakomelingen kunnen worden getest. Dit levert meer data op en kan een eventuele snellere eliminatie van problemen in een ras opleveren. Deze dierenartsen vormen verder een belangrijk klankbord voor de kynologie en kunnen fungeren als ambassadeurs. Wij verwachten dat de Raad van Beheer de bovengenoemde verzoeken inwilligt en de betrokken verenigingen daarvan uiterlijk 5 juli a.s. integraal op de hoogte stelt waarna wij in goede samenwerking kunnen komen tot het behoud van de fokkerij van de genoemde rassen. Mocht u niet ingaan op onze verzoeken dan beraden wij ons op het op korte termijn bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering conform art. 21 van de statuten van de vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland”

Hoogachtend,
Hollandse Bulldoggen Club
Eerste Gezelschapshonden Club Nederland
Shih Tzu Club Nederland
Boston Terriër Club Nederland
Commedia Mopshonden
Vereniging Engelse Bulldog Club Nederland
Bulldog Club Nederland
Pekingees en Dwergspanielclub
Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van gladharige Dwergpinschers

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0