­


De vereninging heeft als doel:

 • zich zonder winstoogmerk in te zetten voor het instandhouden en verbeteren van de raszuivere Franse Bulldog volgens de officiĆ«le rasstandaard,
 • de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder,
 • het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van de Franse Bulldog.


Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • het maken van afspraken, zoals vastgelegd in de reglementen,
 • de kwaliteit en de gezondheid van het ras kritisch te bekijken en wanneer nodig deskundige hulp in te roepen,
 • deskundig advies te verstrekken over eventuele gezondheidsproblemen,
 • het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van de Franse Bulldog,
 • het houden van vergaderingen,
 • het organiseren van bijeenkomsten en lezingen voor fokkers en liefhebbers,
 • het organiseren van exposities,
 • het uitgeven van een clubblad,
 • het streven naar deelname aan overleg binnen de georganiseerde kynologie,
 • al het geen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.


Top

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0