­

Aanvraag lidmaatschap HBC - aanvraag via fokker

Invalid Input

Leden die via fokkers aangemeld worden tot maximaal 12 weken na de geboorte, betalen voor het eerste jaar de helft van de contributiekosten en betalen geen inschrijfgeld. De korting geldt alleen voor nestjes die aangemeld zijn bij de HBC.
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juli betalen de helft van het lidmaatschap van het lopende jaar en het volledige bedrag voor het komende jaar.


Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

-- Ongeldige invoer


Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Leden wonend in het buitenland word jaarlijks €5,00 in rekening gebracht voor het versturen van het clubblad.

Invalid Input

Verklaart hierbij als lid / gezinslid te willen worden beschouwd van de Hollandse Bulldoggen
Club en daarmee de rechten en plichten te aanvaarden zoals in de statuten en het huishoudelijk
reglement bepaald, waaronder het betalen van contributie en eenmalig entreegeld verbonden
aan het lidmaatschap.

EUR 0.00

                

Ongeldige invoer

(Ter controle van de overschrijving)

Het lidmaatschap gaat pas officieel in nadat het bestuur hierover een besluit heeft genomen. Men ontvangt hiervan geen apart bericht.

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0