­


De HBC oftewel voluit de HOLLANDSE BULLDOGGEN CLUB is een van Nederlands oudste rasverenigingen. Het was om precies te zijn op 1 juli 1907, dat de HBC in Amsterdam werd opgericht.

In Hotel Polen van onze hoofdstad kwamen tezamen de heren Enthoven, Van der Does, Burghoff, Stock en Delder om te komen tot deze historische gebeurtenis. De nieuwbakken vereniging werd op 14 november van dat jaar bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

1907 was ook het jaar waarin de eerste Franse Bulldog werd opgenomen in het Nederlands Honden Stamboek (N.H.S.B.). Vijftien jaar eerder, in 1892, vinden we in een uitgave van dit N.H.S.B. de eerste twee Engelse Bulldoggen. Omdat er in die tijd nog geen officieel onderscheid bestond tussen de Engelse en de Franse Bulldog, werden zij opgevoerd als "Bulldoggen". De naamgeving van onze vereniging ligt ook in deze traditie, omdat zij in deze eerste jaren zowel de Engelse Bulldog, de Dwerg Bulldog als de Franse Bulldog vertegenwoordigde.


De Dwerg of Toy Bulldog, zoals hij ook wel werd genoemd, is in de loop van de tijd van het toneel verdwenen. Nog maar een tiental jaren geleden werd er een aparte vereniging voor de Engelse Bulldog opgericht, die inmiddels erkend is door de Raad van Beheer. Nu zeggen we met trots:


"de HBC uw officiële rasvereniging in Nederland voor de Franse Bulldog."


Als officiële vertegenwoordigster van de Franse Bulldog is het de taak van onze vereniging, om aktief het welzijn van ons ras te bevorderen. Uiteraard is de gezondheid van alle Franse Bullen prioriteit nummer één. De achondroplastische rassen, waartoe de Franse Bulldog behoort, hebben een erfelijke aanleg, die resulteert in een extreem korte snuitpartij, een ondervoorbijtend gebit, een korte, gedrongen bouw, een in verhouding zwaar ontwikkeld hoofd en schouderpartij en een lichter ontwikkelde achterhand.

Deze eigenschappen kunnen aanleiding zijn tot gezondheidsproblemen. Vooral de ademhaling kan de kortsnuitige hond wel eens parten spelen. Al jaren geleden is men tot de conclusie gekomen, dat er dringend het nodige gedaan moest worden om deze problemen voorgoed de wereld uit te helpen en met succes. Zag men een tiental jaren geleden nog regelmatig een Franse Bulldog met ademhalingsmoeilijkheden op een tentoonstelling, heden ten dagen komt dat in ons ras bijna even zelden voor als bij andere, niet achondroplastische rassen.

Top

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0