Aanvraag lidmaatschap Hollandse Bulldoggen Club

 


De HBC bestaat sinds 1907: Meer dan 100 jaar ervaring
De HBC (Hollandse Bulldoggen Club) is een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied erkende rasvereniging.


- WORDT U LID VIA EEN FOKKER DIE LID IS VAN DE HBC? DAN BETAALT U DE HELFT VAN HET LIDMAATSCHAPSGELD VOOR HET LOPENDE JAAR.
- NIEUWE LEDEN DIE ZICH AANMELDEN NA 1 JULI BETALEN DE HELFT VAN HET LIDMAATSCHAPSGELD VAN HET LOPENDE JAAR.

Het bestuur beslist over toelating van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden.
Na goedkeuring van u aanvraag voor het lidmaatschap ontvangt u hierover per e-mail bericht. In deze e-mail vind u ook verdere informatie met betrekking tot de betaling van de contributie.

U kunt de statuten en het huishoudelijk reglement kunt u lezen door op de links te klikken.

Contributie:

Leden:
Buitenlandse leden:
Gezinsleden:
Jeugdleden:
Eenmalige kosten:

€35,00 per jaar
€40,00 per jaar
€10,00 per jaar (dit geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse gezinsleden)
€10,00 per jaar (dit geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse jeugdleden)
€ 5,00

Heeft u vragen? Stuurt u een e-mail naar leden@hbc-fransebulldog.nl


 

Invalid Input

Lidmaatschap via een fokker die HBC lid is.

Invalid Input

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input