­

Op de Algemene Leden Vergadering van 24 mei j.l. is door het bestuur medegedeeld dat met directe ingang voor alle leden de mogelijkheid bestaat om als fokker vermeld te worden op de fokkerslijst en om nesten, die aangemeld zijn bij de pupinfo van de HBC te vermelden op de website van de vereniging. De fokkerslijst en pupinfo is alléén beschikbaar voor leden / fokkers van de HBC onder de volgende voorwaarden;

 

De voorwaarden voor vermelding als fokker op de fokkerslijst van de Hollandse Bulldoggen Club (HBC) zijn als volgt;

 • De fokker is lid van de HBC
 • De fokker heeft een bij de Raad van Beheer geregistreerde kennelnaam
 • De fokker heeft de reglementen van de HBC in de afgelopen twee jaar niet overtreden (noch als lid, noch als niet-lid)
 • De fokker dient voor vermelding op de fokkerlijst een aanvraag in bij het secretariaat. Daarbij dient een kopie van de kennelregistratie meegezonden te worden.
 • De fokker betaald na acceptatie door het bestuur E 60,-- per jaar voor de fokkersvermelding.

 

De voorwaarden voor vermelding bij de pupinfo, en/of vermelding op de website, van de Hollandse Bulldoggen Club (HBC) zijn als volgt;

 •  De fokker is lid van de HBC
 •  De fokker heeft de reglementen van de HBC in de afgelopen twee jaar niet overtreden (als lid of als niet-lid)
 •  Het betreffende nestje is gefokt conform de regels van het VFR
 •  De fokker heeft dek- en geboorte aangifte van het nest gedaan én heeft daarbij aangegeven in aanmerking te willen komen voor de pupinfo.
 •  Indien men bij de geboorteaangifte geen pupinfo heeft aangevraagd, maar dit later toch nog wil, kan dit opgeven bij de Commissaris Kynologische zaken.
 •  De verantwoordelijkheid voor de gefokte pups ligt te allen tijde bij de fokkers van de pups en niet bij de Hollandse Bulldoggen Club.

 

De betaling dient door uzelf tegelijk met de aanmelding te geschieden. U ontvangt hiervoor geen acceptgiro of factuur.

Nadat de controle gedaan is, wordt het nestje opgenomen in de pupinfo en/of op de website.

ING: NL86INGB0000170453
T.n.v. Hollandse Bulldoggen Club
Swift code (BIC) INGBNL 2A
IBAN: NL86 INGB 0000 170453


 

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0