­

AGENDA

1.         Opening.

2.         Mededelingen en ingekomen stukken van het bestuur.

3.         Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 juni 2017 (gepubliceerd in Bullebulletin 4 - 2017 ).

4.         Jaarverslag 2017 Secretariaat (elders in dit Bullebulletin).

5.         Jaarverslag 2017 Clubblad (elders in dit Bullebulletin).

6.         Jaarverslag 2017 Kynologische zaken (elders in dit Bullebulletin).

7.         Jaarverslag 2017 Evenementen (elders in dit Bullebulletin).

8.         Jaarverslag 2017 Public Relations (elders in dit Bullebulletin).

9.         Jaarverslag 2017 Ledenadministratie (elders in dit Bullebulletin).

10.       Jaarverslag 2017 Penningmeester (Indien gewenst, zijn deze 3 weken vooraf per e-mail bij de penningmeester te verkrijgen op aanvraag. Op de vergadering worden ze ook uitgereikt).

11.       Verslag Kascontrole Commissie.

12.       Benoeming (nieuwe) Kascontrole-commissie.

13.       Vaststellen Contributie.

14.       Verkiezing bestuursleden.

Volgens rooster zijn

Aftredend en herkiesbaar mw. Meike Heijmans (secretaris);

Aftredend (bestuurslid Evenementen) dhr. Michel Bakker en niet herkiesbaar.

De heer Van Raamsdonk heeft om gezondheidsredenen zijn voorzittersfunctie neer gelegd.

-          Het bestuur stelt als a.i. bestuurslid voor mevrouw M. van Os

Via de website zullen de bestuur kandidaten minimaal 3 weken voor de vergadering bekend gemaakt worden.

Eventuele tegenkandidaten kunnen conform de statuten van de H.B.C voorgesteld worden.

15.       Verkiezing keurmeester voor KCM 2020 Aanwezige leden kunnen op 1 van de 4 keurmeesters op het lijstje stemmen.

16.       Voorstellen vanuit het fokkersoverleg (7 april 2018).

-          Voorstel om de in het VFR het behalen van de kwalificaties te verwijderen

-          Voorstel om het VFR verplicht te stellen naar de tentoonstelling te gaan (i.v.m. het tonen van het karakter)

-          Voorstel om een gezondheidskeuring in te stellen waarin hart, ademhaling, huid/vacht, gehoorgang, oogafwijkingen, kniegewricht (protocol RvB), heupgewricht, staart, wervelkolom en gewicht van de hond worden bekeken door een dierenarts. Bewijs van testen dienen aan de vereniging te worden overhandigd

-          Verslag van de Commissie Fokkerij

-          Verslag van de commissie PR

17.       Uitreiking prijzen kampioenen.

18.       Rondvraag en sluiting.

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0