­

Gezondheidsstatus rashonden objectief te meten

Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht hebben in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een nieuwe methode ontwikkeld waarmee zij in staat zijn, objectief de gezondheidsstatus van honden- en kattenrassen in Nederland te meten. Daarmee worden de omvang en ernst van de gezondheidsproblemen voor het eerst echt bekend. Vandaag is het onderzoeksrapport van de pilot studie ‘Incidentie van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport toont aan dat gericht beleid om de raspopulaties in Nederland gezonder te maken mogelijk is.
Jan Rothuizen, Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit en trekker van het project: “De pilotstudie die de faculteit Diergeneeskunde deed bij vier rassen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken was heel succesvol. Op grond van de uitkomsten is samen met de KNMvD een online meetsysteem ontwikkeld waarmee alle rassen kunnen worden doorgemeten, waardoor gericht beleid mogelijk wordt om de raspopulaties in Nederland gezonder te maken.”

Dr. van Haeringen Laboratorium is aanwezig op de Winnershow van 12 t/m 14 december 2014 in Amsterdam Rai.

Tijdens de Winnershow bieden wij de mogelijkheid om DNA af te (laten) nemen bij uw hond door middel van een swab. Er is een dierenarts aanwezig als getuige van deze monstername. Dit maakt het mogelijk om een ISAG 2006 DNA-afstammingsprofiel (geschikt voor de Raad van Beheer) aan te vragen. De kosten voor dit DNA-profiel zijn €35,- excl. BTW. U betaalt geen kosten voor de DNA afname. Uiteraard is het mogelijk om ook andere testen uit ons assortiment aan te vragen. Hiervoor wordt het standaard tarief berekend.

Meer informatie over onze testen kunt u vinden op onze website. Als bijlage bij deze e-mail is ons artikel gevoegd, met als titel 'CombiBreed; een optimale combinatie DNA testen'. Mogelijk kunt u dit artikel, samen met de informatie uit deze e-mail, beschikbaar maken voor uw leden.

Wij zien u en uw leden graag in onze stand tijdens de Winnershow! U kunt onze stand vinden in hal 11 bij de erering. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact met ons op.

pdfCombiBreed voor nu en in de toekomst


 

 

 

Op zondag 18 januari 2015 organiseert de HBC haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie en Franse Bulldog van het Jaar Show 2014.
Alle leden zijn hier uiteraard welkom.

De Franse Bulldoggen die in 2014 op de Nederlandse tentoonstellingen een CAC hebben behaald, de Reserve CAC-winnaars van de Kampioenschapsclubmatch 2014 en de Beste Reu en Teef van de Clubmatch 2014 zullen een uitnodiging ontvangen van ons bestuurslid Fred de Bie.

{videobox}PFngrN_Qx4s{/videobox}

Het incidentie onderzoek is in opdracht van het ministerie van EZ door de universiteit Utrecht uitgevoerd. Er werden er bij 43 dierenarts klinieken gekeken met wat voor aandoeningen de dieren bij de klinieken kwamen. Er is gekeken naar de Franse Bulldog, maar ook naar de Labrador en de Chihuahua (en ook de Perzische kat) en vergeleken met de kruisingen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/05/27/incidentie-van-schadelijke-raskenmerken-en-erfelijke-gebreken-bij-populaties-van-gezelschapsdieren.html
Wat was de uitkomst van het onderzoek?
Er zij een aantal aandachtspunten gedefinieerd a.h.v. het onderzoek op de 405 Franse Bullen, die in één van de 43 klinieken zijn geweest; voorste luchtwegen, oren, ruggewervel, de ogen en geboorteproblemen.
Er is ook gekeken naar hoeveel van deze honden er met stamboom en hoeveel er zonder stamboom waren; er waren slechts 12 % honden met stamboom (50). Van deze honden met stamboom heeft de H.B.C op verzoek van de onderzoekster gekeken naar de honden die volgens de regels van de H.B.C. gefokt zijn; dat waren er slecht 8 (2 %).
Wat doet de H.B.C. om de gezondheid van de Franse Bulldog te verbeteren?
We hebben een VFR waarin naar beperkingen tot aantal dekkingen, nesten en leeftijdscriteria is men verplicht een screening te laten doen op patella en de luchtwegen a.h.v. een uithoudingstest. Dit betreft de honden die ingezet worden door de fokkers van de HBC. Het is dus voor toepassing van slechts 2 % van de honden die betrokken waren bij het incidentie onderzoek.
pdfhttp://www.hbc-fransebulldog.nl/formulieren-hbc/format_VFR_definitief__04-01-2014_Franse_Bulldog_23.pdf

Het wetenschappelijk incidentie-onderzoek van het Ministerie concludeerde dat van de onderzochte Franse Bulldoggen in Nederland er 88 procent geen stamboom had.
12 procent had een stamboom daarvan was slechts 2 procent gefokt onder de regelgeving van de Hollandse Bulldoggen Club.
Dus een druppel op een gloeiende plaat !!
Ondanks deze duidelijke cijfers wordt je door de journalistiek in Nederland onder aansporing van een kleine fanatieke minderheidsgroepering als Club die de belangen behartigt van de Franse Bulldog in Nederland verantwoordelijk gehouden voor de zogenaamde slechte toestand van de Franse Bulldog in Nederland.

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0