­

Op 22 juni 2019 werd de jaarvergadering van de HBC gehouden in Heteren. Er waren 33 stemgerechtigden aanwezig. Na de opening van de vergadering werden zowel de notulen als de jaarverslagen met slechts een enkele opmerking goedgekeurd. De kascommissie presenteerde haar verslag en volgens haar advies verleenden de leden het bestuur decharge over het boekjaar 2018...

pdfverslag-alv-2262019.pdf

De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 22 juni 2019 zijn op te vragen bij het secretariaat.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Tijdens het overleg van afgelopen maandag 17 juni 2019 is met een aantal rasverenigingen gesproken over waar we nu staan met de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit en hoe wij de toekomst van de fokkerij voor deze rassen op een verantwoorde wijze kunnen continueren in Nederland. De overheid heeft duidelijke grenzen aangegeven voor de fokkerij van rassen met een korte voorsnuit in Nederland.

Lees verder op de website van....
raad van beheer

raad van beheer
Lees hier het volledige verslag...

Op woensdagavond 5 juni organiseerde de Raad van Beheer een algemene informatieavond voor alle leden over de gevolgen van de wetgeving fokken met gezelschapsdieren, waarin specifiek aandacht was voor de kortsnuitige rassen. Een verslag van deze avond wordt op korte termijn door de Raad van Beheer verstuurt en zullen wij hier publiceren.

Op 17 juni a.s. heeft de Raad van Beheer een vervolgsessie gepland waarvoor de vertegenwoordigers van de rasverenigingen van de volgende rassen zijn uitgenodigd:

Franse Bulldog - Engelse Bulldog - Mopshond - Shih Tzu - Boston Terrier - Griffons Bruxellois, Belge en Petit Brabancon - Pekingees - Japanse Spaniel - King Charles Spaniel - Affenpincher

Titel van de uitnodiging: “Fokbegeleidingsplan kortsnuitige rassen”. Uiteraard zal de HBC - in samenwerking met de andere rasverenigingen - vertegenwoordigd zijn en haar standpunten op deze avond naar voren brengen. Wij zullen u daarover zo spoedig mogelijk daarna op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen.

Het bestuur van de HBC nodigt haar leden uit voor

de Algemene Leden Vergadering.

Op donderdag 17 mei 2018

Om 19.30 uur

in Grand Café – Zalen “De Bongerd”, Flessestraat 54, 6666 CR Heteren..

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0