­

The club match takes place in Diemelstadt-Rhoden about 100 km behind Dortmund directly on the motorway A44 towards Kassel.

As judges are invited:
Mr. John Williams (NL) for males
Mr. Axel Komorowski (D) for bitches

1st closing date is August 21, 2016

2nd closing date is September 4, 2016

The invitation (Flyer) and the Entry Forms are accessible via the following links:

Flyer: http://www.ikfb.de/ks2016-flyer.pdf

Entry Form: http://www.ikfb.de/ikfb-ks2016-meldeschein.pdf

Online Entry: https://macshot.de/ikfb-hsp/meldung.php?spr=nl

Restaurant "Zum Krug", Landstraße 5, 34474 Diemelstadt/Rhoden, Germany

 

Veel exposanten reizen in het weekend van 26-28- augustus a.s. af naar de Europese Hondententoonstelling in Brussel.

Het entingsschema is voor velen een raadsel. Wat moet mijn hond nu exact voor entingen hebben.
Navraag bij een van de dierenartsen, verbonden aan de E.D.S. 2016, bracht ons uitkomst.

Alle honden uit een ander land dan België, geldige Rabiësvaccinatie.
Alle honden Distemper, Hepatitis en Parvo vaccinatie volgens schema
of voldoende titer, niet langer dan 3 jaren daarvoor bepaald, en
Leptospirosevaccinatie niet ouder dan 1 jaar.

Mocht u afreizen naar Brussel, 26-28 augustus a.s.. En weet u niet exact of uw hond(en) de juiste, bovengenoemde, entingen heeft neem dan contact op met uw dierenarts.

 

De Raad van Beheer heeft hard gewerkt aan de applicatie die het mogelijk maakt de kampioenschapsdiploma’s voor exposanten online beschikbaar te stellen. De FCI bevestigd de Internationale kampioenschapsdiploma’s al geruime tijd op deze wijze.
De verwachting was dat deze applicatie aan het eind van deze zomer online zou zijn maar we zijn verheugd te kunnen melden dat de digitale kampioenschapsdiploma’s al vanaf Dog show De Baronie (4 en 5 juni 2016 Tilburg) beschikbaar zijn!

wds2018

pdfInformatie_WDS2018.pdf


 

Flyer KCM 2016-gr

 

Onderstaande reglementen zijn bedoeld om ter goedkeuring te worden voorgelegd op de ALV van de H.B.C. op 25 juni 2016, zoals vermeld in de agenda, die kunt u vinden in de eerste uitgave van het BulleBulletin van 2016.

De statuten stellen dat indien er geen twee derde van het leden aantal op de vergadering aanwezig zijn er binnen 4 weken een nieuwe vergadering moet worden uitgeschreven om de Statuten en het Huishoudelijk reglement goed te keuren.
Indien er geen twee derde aanwezig is, zal er direct na de reguliere Algemene Leden Vergadering op 25 juni 2016 een Bijzondere Leden vergadering worden gehouden met als agenda:
1.    Opening, welkom
2.    Vaststellen statuten
3.    Vaststellen Huishoudelijk Reglement
4.    Sluiting

pdfformat_VFR_HBC_voorstel_ALV_2016.pdf
pdfHuishoudelijk_reglement_van_de_HBC_voorstel_ALV_2016.pdf
pdfStatuten_van_de_HBC_voorstel_ALV_2016.pdf


Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0