­
Binnen de kynologie is er altijd veel aandacht geweest voor het bewegingsapparaat van de hond. Een hond moet goed kunnen lopen om zijn speciefieke taak te kunnen uitoefenen. Over het bewegingsapparaat is ook veel geschreven, heel beroemd zijn natuurlijk de boeken: "Dog steps" van Rachel Page Elliott (1973), "Dog in action" van Lyon McDowell (1950) en "Dog locomotion and gait analysis" van Curtis Brown (1986). Deze boeken worden onder andere gebruikt in het opleidingstraject van exterieurkeurmeesters in binnen- en buitenland en vormen de basis van hoe op tentoonstellingen naar honden wordt gekeken. Recent is er door Prof. Martin Fischer, van de Jena Universiteit in Duitsland, nieuw onderzoek gedaan naar de manier van lopen bij verschillende hondenrassen. Door gebruik te maken van nieuwe technieken, leverde dit baanbrekende onderzoek, een nieuwe kijk op, van hoe honden zo efficient mogelijk zich kunnen voortbewegen.

Door de signalen vanuit de Kynologie blijkt dat de status van het project Raad van Beheer Keurmerk onduidelijk is. Met deze speciale Ledeneditie van Raadar over het Keurmerk informeren wij u over de stand van zaken.

1. STATUS PILOT
Na de overdracht van de portefeuille ‘Keurmerk’ naar vice-voorzitter John Wauben bleek er ook bij de zes pilot verenigingen onduidelijkheid te bestaan over de verdere voortgang van het trajekt. De komende tijd is er overleg tussen de portefeuillehouder, het bureau en de zes pilotverenigingen over de status en de ervaringen binnen het traject. Duidelijk moet wel zijn dat een ‘pilot’ niet voor niets is. Uit het resultaat van de pilot moet blijken waar je nu naar toe wil. Een pilot is een testcase die zowel voor wat betreft het beleid als de uitvoering veranderingen kan inhouden. Daarbij nemen we natuurlijk ook de maatschappelijke ontwikkelingen mee. Dit betekent niet dat alle inspanningen uit het verleden voor niets zijn geweest. Voortschrijdend inzicht en de ervaringen uit de Pilot worden meegenomen in de analyse en de evaluatie. Op basis daarvan wordt er een vervolgbeleid opgesteld.

Zoals een enkeling misschien al wel gezien heeft is er een nieuwe pagina, onder menu item “Kampioenen”, genaamd Groepswinnaars, aan de website toegevoegd.

Is uw Franse Bulldog ook, op een door de Raad en/of F.C.I. gereglementeerde CAC en/of CAC/CACIB expositie, beste van rasgroep 9 geworden en wenst u een vermelding op de pagina van de groepswinnaars? Stuur dan alle benodigde gegevens
(incl. originele foto), naar voorbeeld van deze pagina, naar de website beheerder, alleen voor leden van de H.B.C.

100 Jahre IKFB
Internationaler Klub Für Franzosische Bulldoggen E.V.

100 Jahre IKFB - Internationaler Klub Für Franzosische Bulldoggen E.V.
Jubiläumssieger-Zuchtschau
Sonntag, 6. September 2009


Geachte leden,

In het afgelopen jaar is er ruimschoots aandacht besteed aan de actualisering van onze erecode en de daarbij behorende reglementen. Deze zijn al met een aantal leden/fokkers besproken in een tweetal fokkersbijeenkomsten. Hieruit zijn een aantal voorstellen opgesteld, die nu ter goedkeuring aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd. Deze voorstellen worden op de website gepubliceerd. Inclusief de ingestuurde amendementen, die dan ook besproken gaan worden. Buiten de amendementen wordt de inhoud van de voorgestelde concepten nu niet meer ter discussie gesteld. Op de ALV worden de amendementen puntsgewijs ter stemming gebracht. Daarna wordt het totaalpakket van de Erecode ter stemming gebracht. De goedgekeurde amendementen en de goedgekeurde Erecode zullen dan na de ALV direct gaan gelden.

Elk jaar is dit een uniek extra evenement, waar de beste Franse Bulldoggen van het afgelopen jaar te zien zijn. Wij willen u daarom graag uitnodigen om aanwezig te zijn op dit bijzondere evenement op zondag 4 januari 2009 vanaf 14.00 u. Zoals gewoonlijk zal deze show gecombineerd worden met de nieuwjaarsreceptie. De locatie voor dit bijzondere evenement is:

Sociaal-Cultureel centrum "Den Durpsherd"
Kerkwijk 61
5258 KB Berlicum

Klik hier voor meer informatie over de locatie.


Wie worden er gekwalificeerd?
De Franse Bulldoggen die in het jaar 2008 minimaal één keer beste reu of teef geworden zijn en daarmee een kampioenschapspunt(en) ofwel CAC('s) behaald hebben op een Nederlandse CAC (-CACIB) tentoonstelling, zijn gekwalificeerd voor deelname aan onze Franse Bulldog van het jaar Show 2008.
Ook de reservewinnaars van de Kampioensclubmatch zijn gekwalificeerd. Tevens zal ook, net zoals vorige jaar, de nieuwe procedure van keuring worden toegepast.

De deelnemers worden apart uitgenodigd, maar mocht dit onverhoopt toch mis gaan, dan kunt u deze oproep als uitnodiging beschouwen. Graag wel uw deelname dan bevestigen aan Nel Mul.

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0