­
Op zondag 6 december 2009 organiseert de Federatie van Rasverenigingen van Dogachtige Honden in Nederland haar 16e Dogachtigenshow in de Brabanthallen, Diezekade 2 te ’s-Hertogenbosch.

Het bestuur van Dogachtigenshow 2009 hoopt dat u allen wederom massaal zult inschrijven voor deze unieke tweejaarlijkse gebeurtenis in de Nederlandse Kynologie.

In overleg met het bestuur van uw rasvereniging hebben wij weer vele rasspecialisten uit binnen-en buitenland uitgenodigd.

Op de laatste ALV werd gesproken over doofheid bij de Franse Bulldog Ik denk dat het goed is hier aandacht aan te schenken In eerste instantie lijkt meer informatie over dit onderwerp nuttig en zal er en informatief artikel over doofheid in ons Bulle Bulletin verschijnen
Er zijn diverse typen van doofheid die veroorzaakt worden door verschillende factoren en genen .Het type doofheid waar het hier om gaat wordt aangeduid als het sensorineurale type Bij dit type speelt de afwezigheid van pigmentcellen in het binnen oor een belangrijke rol Pigmentcellen zijn noodzakelijk voor de normale ontwikkeling van het binnenoor . Bij afwezigheid van de pigmentcellen zal de stria vascularis van de ductus cochlearis degeneren , waardoor de bloedtoevoer naar de cochlea in het gedrang komt en de neurosensore cellen afsterven met als gevolg doofheid

Het Kynologisch Reglement is aangepast conform de besluiten van de Algemene Vergadering van 16 september 2008 en
6 december 2008. Conform de regels gaan deze in op 1 juli 2009.

De nieuwe versie die geldig is per 1 juli 2009 kunt u, op de website van de Raad van Beheer, downloaden onder de knop
"Raad van Beheer > Regelgeving".

Of klik hier voor de pagina met het Kynologisch Reglement.

De website van de H.B.C. is weer van een update voorzien. De nieuw toegevoegde onderdelen zijn:

Pup Info / Beschikbare nesten
Op de Algemene Leden Vergadering van 24 mei j.l. is door het bestuur medegedeeld dat met directe ingang de mogelijkheid bestaat om nesten, die aangemeld zijn bij de pupinfo van de H.B.C., te vermelden op de website van de vereniging. Voor de online geplaatste nesten kunt u terecht op de pagina: Beschikbare nesten.

De voorwaarden voor vermelding bij de pupinfo, en dus ook voor de vermelding op de website, van de Hollandse Bulldoggen Club (H.B.C.) kunt u vinden op de pagina: Informatie voor fokkers.

Dekreuenlijst
Het bestuur van de H.B.C. heeft voor haar leden de mogelijkheid gecreëerd dekreuen te plaatsen op de zgn. dekreuenlijst op de website van de H.B.C. Reden hiervoor is dat er in Nederland reuen beschikbaar zijn die niet vaak in de schijnwerpers staan en daarom vaak onterecht niet worden gevraagd als dekreu. Om de populatie dekreuen te vergroten, en daarmee de gehele populatie Franse Bulldoggen in Nederland te dienen, is de dekreuenlijst in het leven groepen.

Informatie omtrent de dekreuenlijst kunt u vinden op de pagina: Informatie H.B.C. dekreuenlijst. Op de pagina H.B.C. dekreuenlijst kunt u de aangeboden dekreuen bekijken.

Jeugd,- en Veteranenkampioenen
Nadat op 15 mei de groepswinnaars aan de kampioenenlijst zijn toegevoegd is het nu ook tijd voor de Jeugd,- en Veteranen kampioenen. U kunt de kampioenen bekijken op de pagina's Nederlands Jeugd Kampioenen & Nederlands Veteranen Kampioenen.

Op 4 september 2008 diende de Federatie van Rashondenverenigingen Nederland een klacht in tegen de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa. De reden voor het indienen van deze klacht ligt in het feit dat de Raad van Beheer per ras slechts één rasvereniging erkent. Dit is statutair vastgelegd in het Kynologisch Reglement. De Federatie Rashondenverengingen Nederland vindt dat de andere rasverenigingen, die dus niet zijn erkend, hierdoor, economisch, worden benadeeld. Inmiddels is de klacht in behandeling genomen door de NMa. Er zijn enkele hoorzittingen geweest waarbij de Raad van Beheer, die zich laat bijstaan door een specialist in mededingingszaken, haar bezwaren tegen de klacht kenbaar heeft gemaakt.

Zoals u waarschijnlijk weet is er recent, op 24 mei j.l., een Algemene Leden Vergadering geweest waarin onder andere de erecode aan de orde is gekomen. In eerste instantie was het traject "Keurmerkfokker" (v.h. "Certificering") van de Raad van Beheer reden om de erecode te vernieuwen om zo doende te komen tot een Rasspecifiek Fok Reglement (RFR) welke door de Raad van Beheer verplicht gesteld zou gaan worden. Hieraan is binnen de vereniging de nodige tijd besteed en samen met veel leden invulling aan gegeven op twee goed bezochte fokkersbijeenkomsten. De uitkomst was een RFR gebaseerd op de erecode, mét daarin een aantal aanvullingen en vernieuwingen. Kort hierna, maar nog voor de ALV, kwam de Raad van Beheer met het bericht het traject "Keurmerkfokker" voorlopig in de ijskast te zetten waardoor het werk- en de vernieuwing van de fokreglementen verloren dreigde te gaan. Het bestuur heeft daarop besloten het RFR wel voor te leggen aan de ALV maar deze in een ander jasje te steken; "erecode 2009" zonder daarbij de inhoud van de fokreglementen te wijzigen. Daarnaast was er voor alle leden de mogelijkheid wijzigingen voor te stellen (zgn. "amendementen") in de fokreglementen. Uiteraard zullen de notulen van deze ALV gepubliceerd worden en wil ik mij hier beperken tot een korte eenvoudige uitleg van belangrijke zaken die in de nieuwe erecode, welke op de ALV met meerderheid is aangenomen, zijn gewijzigd;

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0