­

Op 18 maart 2019 verscheen het rapport ‘fokken met kortsnuitige honden’ dat in opdracht van het ministerie van LNV is gemaakt. Het rapport is in combinatie met de voortgangsrapportage Fairfok door de minister aan de Tweede kamer aangeboden.

Inhoud Rapport ‘fokken met kortsnuitige honden’

Het rapport ‘fokken met kortsnuitige honden’ bestaat uit drie delen: mogelijke gezondheidsrisico’s van kortsnuitige honden, een inventarisatie van bestaande meetmethoden en een voorstel (!) voor criteria handhaving van artikel 3.4 voor fokken met gezelschapsdieren.

pdfstandpunt_raad_van_beheer_rapport_kortsnuitige_honden.pdf

Fokkersvergadering   Zaterdag 7 april 2018

Locatie:
 S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Hintham (gemeente 's-Hertogenbosch)

13:00 tot 13:30                 Ontvangst

13:30 tot ± 15:15             “Fokken van rashonden in de toekomst” door Arnold Jacques

±15:30 uur          1 Opening Fokkersvergadering
2 Ingekomen stukken
3 Informatie vanuit Kynologische zaken
4 Discussie Fokgeschiktheidsonderzoek: 
                 -  voorstel invoeren onderzoek vlgs Sleeuwijk
5 Discussie PR Franse Bulldog
6 Sluiting
>


 

De onderstaande Franse Bullen zijn uitgenodigd voor de Franse Bulldog van het Jaarshow 2017 op zaterdag 24 februari 2018.

 

REUEN

Aderfia Prince of Iksland

Bakervill’s Style Mad Max

Imperator von Ortino

Knock Knock Le Petit Favorie

Luigi van het Bullenparadijs

Paradise Hope Dos Loveandbull

Quantum van het Bullenparadijs

Tarra's Chaplin

Wensley van Vriesobulls

 

TEVEN

Amadors Gem Rumour Has It

Beau Mystique's Dazzling Jazzy

Bon Viktory Ursula

Emily Van Vriesobulls

Enigmabulls Orient Express Orinoco Flow

Essenceera Imogena

Ginny Destiny v. Muppy's Place

Impression La Vie Boheme

Mimmi van het Bullenparadijs

Pien v.d. Mestreechteneerkes

Sparkling Pride Sigourney Lymée

 

VETERANEN

Ali Baba des Artistes Charmants

Beau Mystique's Ycaris

Scooter van Wilcora

Calinda Dyade v. Moezel's Oever

Precious Pandora of Marosc Charm

Ymani Pink van Muppy's Place

 

De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen (Hintham)

Binnenkomst vanaf 13.00 uur en aanvang van het evenement, Franse Bulldog van het Jaar 2017, zal zijn om 13.30 uur. We starten met koffie en thee en een lekkernij, waarna de keuring van start zal gaan.

 

Er zal een Beste Reu en Teef van het jaar 2017 gekozen worden en één Beste Veteraan van het jaar 2017.

 

Wij ontvangen graag voor 1 februari 2018 een bevestiging of u wilt deelnemen aan dit evenement op het volgende mailadres; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Géén bevestiging is géén deelname…!!

 

Voor honden van leden van de H.B.C. zal dit evenement gratis zijn, voor honden van niet leden van de H.B.C. zal er een inschrijfbedrag van € 17,50 worden gevraagd, dit bedrag kan voldaan worden op de dag van het evenement.

 

U krijgt bij binnenkomst uw ringnummer uitgereikt.

 

Wij hopen u te ontmoeten op 24 februari 2018

Bezoekers zijn ook van harte welkom.

 

Bestuurslid a.i. Evenementen

Wendela-Pascal van der Cruijsen

Hollandse Bulldoggen Club (HBC)

p.s. heb je géén uitnodiging ontvangen stuur dan direct een mail aan:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

French Bulldog Removed From The High Profile List


Due to improvements in the health of the French Bulldog and the substantial health programmes put in place by the parent breed club, the Kennel Club today (Wednesday 30thOctober) announces the removal of the French Bulldog from the high profile breed list with immediate effect.


The removal means that French Bulldog Best of Breeds or potential Champion dogs will no longer be subject to a veterinary health check at Championship shows. The visible health of the breed will continue to be monitored by the Kennel Club as the breed moves from the highest classification on its Breed Watch system, category three, to category two.

De Stichting Dier en Recht geeft in een artikel op hun site “Rashondenwijzer” aan dat op de tentoonstelling in Amsterdam dierenartsen Franse Bulldoggen onderzocht hebben op de toestand van de neusgaten.
Het is ons en de organisatie van Hond 2017 niet bekend dat een dergelijk onderzoek heeft plaats gevonden en de vereniging roept de eigenaren van de Franse Bulldoggen, die in Amsterdam aanwezig waren en waarvan de honden onderzocht zijn, dit te melden aan het bestuur van de H.B.C.
Op de site van de, in het artikel aangehaalde, universiteit in Cambridge wordt gemeld, dat het niet zo simpel is om mogelijke ademhalingsproblemen vanaf de buitenkant van de hond te voorspellen. Hier is een meer grondig onderzoek voor nodig. Dus om een tentoonstelling te bezoeken en van een afstand te bepalen of er ademhalingsproblemen zijn is dus onzin.
In 2014 is er een incidentie-onderzoek van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren door de universiteit Utrecht gedaan, waarbij de Franse Bulldog betrokken was, waaruit bleek, dat 88 % van de Franse bulldoggen die bij de dierenartsenklinieken kwamen geen stamboom hadden. Van de 12% Fransoosjes met stamboom waren slechts 2 % gefokt door leden van de Hollandse Bulldoggen Club.
De vereniging heeft voorgesteld aan de stichting Dier & Recht om samen te werken om de “niet-georganiseerde” fokkerij, als ook de illegale import van Franse bullen aan te pakken. De stichting is hier niet toe bereid en kiest ervoor om haar pijlen te richten op de Hollandse Bulldoggen Club die slechts verantwoordelijk is voor een zeer klein gedeelte van de populatie en die haar leden reeds beperkingen oplegt in de fokkerij middels een Verenigings-Fok-Reglement.
Mensen, die geen lid zijn van de Hollandse Bulldoggen Club en fokken, zijn niet door de vereniging aan te spreken op de manier waarop zij fokken. Zo kan de vereniging alleen haar leden aanspreken, als er getracht wordt om bijvoorbeeld de “gewilde” kleuren als blauw en Blue Merle te fokken, waaraan bewezen erfelijke ziekten gekoppeld zijn. Liever zouden we samen willen werken om misstanden in de ongeorganiseerde fokkerij terug te dringen.

IKFB

Copyright Hollandse Bulldoggen Club 2021 (c)  - Designed by jdvphoto.nl - All rights reserved

KvK nummer: 40411750

­
×

Flyer 2017 percament UK v2.0